Проект про сел.бюджет 17р

УКРАЇНА

Стрижавська      селищна     рада

Вінницького району              Вінницької   області

 

 

Проект РІШЕННЯ

 

21грудня 2016 року                                                           17сесія 7 скликання

смт.Стрижавка   

 

Про селищний бюджет на 2017 рік

 

1.Визначити на 2017 рік:

- доходиселищного бюджету у сумі 12 692 272грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 12 067 460 грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 624 812 грн., у тому числі бюджету розвитку 50 000 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видаткиселищного бюджету у сумі 12 692 272 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 11 817 460 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 874 812 грн.згідно з додатком №3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 250 000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцитспеціального фонду селищного бюджету у сумі 250 000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  5 000 грн.

3.Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення, а саме:

- інші субвенції на утримання дошкільних закладів освіти;

- інші субвенції на утримання закладів культури;

- субвенцію на утримання об’єкту спільного користування.

4.Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

5.  Затвердити  на 2017 рік резервний  фонд селищного бюджету у сумі

20 000 грн.

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

  Оплата праці працівників бюджетних установ;

Нарахування на оплату праці;

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

Забезпечення продуктами харчування;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Поточні трансферти населенню;

Поточні трансферти місцевим бюджетам.

7.Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  5 228 060 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно із додатком №7 до цього рішення.

9.Затвердити фонд заробітної плати та чисельність працівників бюджетних установ згідно з додатком №8 до цього рішення.

10.Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України, джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст..72 Бюджетного кодексу України.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..691 Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст..71, 72 Бюджетного кодексу України.

13.Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

 

 

 

Селищний голова                                                                 Т.А.Короленко

 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до проекту рішення Про селищний бюджет на 2017рік

по Стрижавській селищній раді

 

Бюджет Стрижавської селищної ради на 2017 рік сформований відповідно до статтей 75-77 Бюджетного кодексу України.

Доходиселищного бюджету на 2017 рік заплановані в сумі 12 692,272 тис.грн.

Із них:

Доходи загального фонду в сумі 12 067,460 тис.грн., спеціального фонду в сумі 624,812 тис. грн., в тому числі:

доходи спеціального фонду по власних надходженнях, а саме: по надходженнях плати за оренду приміщень об’єктів комунальної власності в сумі 33,651 тис.грн., надходження батьківської плати за харчування дітей, що відвідують ДНЗ ясла-садок «Казка» в сумі 541,161 тис.грн., інші надходження спеціального фонду в сумі 50,0 тис.грн.

 

п/п

Надходження загального фонду

Код платежу

Сума

1

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

14000000

1 220, 000

2

Місцеві податки

18000000

3 956,460

3

Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

20000000

21,600

4

Офіційні трансферти від органів державного управління (інші субвенції)

41000000

6 869,400

 

ВСЬОГО:

 

12 067,460

При цьому, враховані втрати надходжень по земельному податку, оренді землі, втрати сум акцизного податку та податку на нерухомість, що понесе селищний бюджет в 2017 році в зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області» від 13.05.2015 року №401-VIII згідно із якою значна частина земель смт.Стрижавки увійшла до меж м.Вінниці.

 

п/п

Надходження спеціального фонду

Код платежу

Сума

 

Інші надходження

 

 

1

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК

33010100

50,0

 

Власні надходження

 

 

2

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

541,161

4

Надходження від оренди майна бюджетних установ

25010300

33,651

 

ВСЬОГО:

 

624,812

 

Видатки Стрижавського селищного бюджетувизначені на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із ст.. 88 та 91 Бюджетного кодексу України на загальну суму 12 067,460  тис.грн.,в тому числі: по загальному фонду в сумі 11 817,460 тис.грн.,по спеціальному фонду в сумі 874,812 тис.грн.

 

Із них:

1. по КТКВКБМС 0170«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» - обсяг видатків на утримання апарату визначено по загальному фонду в сумі 2 338,271 тис.грн. На заробітну плату передбачено 1289,305 тис.грн., нарахування на заробітну плату (22% та 8,41%) 276,798 тис.грн.

Працівникам апарату селищної ради передбачено такі виплати:

-  посадові оклади згідно штатного розпису з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. з 01.01.2017р.

-  щомісячна надбавка за вислугу років та ранг;

-  доплата за роботу в нічний час та за роботу з шкідливими речовинами сторожу та прибиральниці;

-  допомога на оздоровлення до відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати;

-  допомога на соціально-побутові потреби в розмірі середньомісячної заробітної плати;

-  преміювання працівників апарату відповідно до Положення про преміювання, в межах фонду оплати праці та економії бюджетних коштів на оплату праці.

По енергоносіях передбачені видатки в сумі 93,618 тис.грн. згідно тарифів, діючих в листопаді 2016р.: на оплату водопостачання і водовідведення – за тарифом 8,05 грн. за 1 куб.м. з урахуванням коефіцієнту 1,085; оплату електроенергії – за тарифом 2,364 грн. за 1 кВт. з урахуванням коефіцієнту 1,09; оплату природного газу – за тарифом 8,800 за 1 куб.м. та розподіл газу за тарифом 0,812 з урахуванням коефіцієнту 1,14.

Видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі.

Обсяг видатків по спеціальному фонду передбачено в сумі 33,651тис.грн. на поточний ремонт коридору ІІ поверху селищної ради.

2. по КТКВКБМС 1010«Дошкільна освіта» передбачена субвенція з районного бюджету в сумі 6461,900 тис.грн. Також селищним бюджетом передбачені кошти в сумі 55,125 тис.грн. на відшкодування витрат на харчування дітей, батьки яких являються учасниками бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. На виплату заробітної плати передбачені кошти в сумі 4006,256 тис.грн. та нарахування на заробітну плату (22% та 8,41%) 881,376 тис.грн.

Працівникам ДНЗ “Казка” передбачено слідуючі виплати:

- посадові оклади згідно штатного розпису з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. з 01.01.2017р.

- щомісячна надбавка за вислугу років; 

- щомісячна надбавка за престижність праці в розмірі 20% посадового окладу.

- щомісячна надбавка за складність і напруженість в розмірі 50% посадового окладу;

-  доплата за роботу в нічний час та за роботу з шкідливими речовинами в розмірі 10% посадового окладу;

- допомога на оздоровлення до відпустки педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу;

- грошова винагорода до Дня вчителя в розмірі 100% посадового окладу педагогічним працівникам.

Видатки на обов’язкові виплати,стимулюючі доплати та надбавки та матеріальну допомогу до відпустки педагогічним працівникам передбачені в повному обсязі.

Видатки на харчування дітей в дошкільному навчальному закладі передбачені, виходячи з обрахунку:

для дітей до 3-х років – 20 грн. на 1 дитину;

для дітей від 3-х до 7-ми років – 27 грн. на 1 дитину.

Загальна сума видатків складає 1084,020 тис.грн., а саме: по загальному фонду – 542,859 тис.грн. (з урахуванням відшкодування в сумі 55,125 тис.грн. з селищного бюджету на харчування дітей учасників бойових дій) та 541,161 тис.грн. по спеціальному фонду за рахунок надходжень батьківської плати, що складає 60% від вартості харчування 1 дитини на день.

По енергоносіях передбачені видатки в сумі 982,384 тис.грн. згідно тарифів, діючих в листопаді 2016р.: на оплату водопостачання за тарифом 4,5 грн. за 1 куб.м., водовідведення – за тарифом 11,0 грн. за 1 куб.м. з урахуванням коефіцієнту 1,085; оплату електроенергії – за тарифом 2,364 грн. за 1 кВт. з урахуванням коефіцієнту 1,09; оплату природного газу – за тарифом 8,800 за 1 куб.м. з урахуванням коефіцієнту 1,14.

Видатки на оплату енергоносіїв передбачені за фактично спожитими натуральними показниками до листопада 2016 року але, враховуючи, що в грудні 2016 року буде введено в експлуатацію приміщення спортивного залу в ДНЗ «Казка» по вул..Алеї,58, дані показники на протязі 2017 року можуть збільшитись, що призведе до збільшення видатків на оплату енергоносіїв.

Не в повному обсязі залишаються забезпеченими такі видатки як придбання предметів, матеріалів обладнання, інвентаря, в тому числі м`якого.

3. по КТКВКБМС 3400«Інші видатки на соціальний захист населення» обсяг видатків по загальному фонду визначено в сумі 200,303 тис.грн., в тому числі:

Матеріальна допомога - 200,0 тис.грн.: із них - до річниці виведення військ з Афганістану, вдовам до 8 Березня, ліквідаторам трагедії на ЧАЄС грн., до Дня перемоги ветеранам ВВ війни, до дня Матері, дітям сиротам до Дня Незалежності України, до Дня інваліда, матеріальна допомога населенню. Плата за касове обслуговування - 0,303 тис.грн..

4.по КТКВКБМС 4090  «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» передбачена субвенція на утримання будинку культури з районного бюджету сумі 397,500 тис.грн.

На заробітну плату передбачено кошти в сумі 306,693 тис.грн., нарахування на заробітну плату (22,0%) в сумі 67,473 тис. грн.

Працівникам Стрижавського будинку культури передбачені слідуючі виплати:

- посадові оклади згідно штатного розпису з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. з 01.01.2017р.

- надбавка за високі досягнення у праці;

- надбавка за шкідливі умови праці;

- надбавка за звання «народний», «зразковий» в розмірі 10%.

- матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки в розмірі посадового окладу.

По енергоносіях передбачені видатки в сумі 20,194 тис.грн. згідно тарифів, діючих в листопаді 2016р.: на оплату водопостачання за тарифом 4,5 грн. за 1 куб.м. та водовідведення з тарифом 8,69 з урахуванням коефіцієнту 1,085; оплату електроенергії – за тарифом 2,364 грн. за 1 кВт. з урахуванням коефіцієнту 1,09. Оплата опалення приміщень кімнат гурткової роботи здійснюється шляхом відшкодування витрат на опалення районному відділу освіти та забезпечена в обсязі меншому, ніж фактично спожито в 2016 році та складає 10,0 тис.грн..

5. по КТКВКБМС 4200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» заплановані видатки по загальному фонду селищного бюджету в сумі 72,750 тис.грн., з них: новорічні подарунки дітям сиротам, позбавленим батьківської опіки та інвалідам на суму 22,750 тис.грн.

6. по КТКВКБМС 6060«Благоустрій міст, сіл, селищ» обсяг видатків по загальному фонду бюджету визначений в сумі 911,459 тис.грн. із них :

- оплата послуг за договорами ЦПХ по догляду за кладовищами – 93,696 тис.грн.

- придбання вапна, мішків для сміття, фарби, табличок-покажчиків із назвами вулиць, сміттєвих урн та контейнерів, технічного інвентаря на суму 71,460 тис.грн.

- послуги по обслуговуванню вуличного освітлення, розгортанню снігу, вивезенню сміття, установки огорожі кладовища, санітарна обрізка дерев, зачистка стихійних сміттєзвалищ, стерилізації безпритульних собак, скошування трави, ремонт пам’ятників братських могил та прилеглої території, послуги надання технічних умов по приєднанню до ЛЕП, параметризація лічильників, послуги гідравлічного автопідйомника, грейдера на суму 454,023 тис.грн.

- оплата вуличного освітлення згідно тарифів, що діяли в листопаді 2016 року із застосуванням коефіцієнту 1,09: тариф ніч – 1,417 грн. за 1кВт., тариф день – 2,364 грн. за 1кВт. та фіксованої плати на тих ділянках освітлення, де ще не відбулась реконструкція освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій.  Всього видатки на оплату електроенергії складають в сумі 292,280 тис.грн.

7. по КТКВКБМС 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» передбачено видатки в сумі 10,0 тис.грн. на виготовлення ПКД по будівництву вуличного мультифункціонального майданчика контейнерного типу біля НВЗ Стрижавська ЗОШ-ліцей І-ІІІ ступенів по вул..40-річчя Перемоги 3.

8. по КТКВКБМС 6310 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» заплановані видатки в сумі 210,0 тис.грн. на завершення робіт по виготовленню Генерального плану селища Стрижавка та с.Славне, зонінг території.

9. по КТКВКБМС 6650«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» заплановані кошти в сумі 100,0 тис.грн. на проведення поточного ремонту вулиць селища та 30,0 тис.грн. по спеціальному фонду на виготовлення ПКД та експертиза проектів по капітальному ремонту вулиць Стадіонна, Михайлівська, пров.Михайлівський, Коцюбинського.

10. по КТКВКБМС 6650«Місцева пожежна охорона» обсяг видатків на утримання Місцевої пожежної команди по загальному фонду бюджету визначено в сумі 980,692 тис. грн., в тому числі на заробітну плату 745,240 тис.грн., нарахування на заробітну плату (22% та 8,41%) становить 156,101 тис.грн.

Працівникам Місцевої пожежної команди передбачено слідуючі виплати:

-  посадові оклади згідно штатного розпису з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. з 01.01.2017р;

- щомісячна надбавка за вислугу років; 

- щомісячна надбавка за складність і напруженість згідно наказу №431 Міністерства України з питань НС від 10.07.2006р.;

- щомісячна доплата за класність в розмірах:

перший клас – 25 відсотків, другий клас - 10 відсотків;

-  доплата за роботу в нічний час та святкові;

- допомога на оздоровлення до відпустки в розмірі посадового окладу;

- премія згідно Положення про преміювання в межах фонду оплати праці та економії бюджетних коштів на оплату праці.

По енергоносіях передбачені видатки в сумі 15,088 тис.грн. згідно тарифів, діючих в листопаді 2016р.:  на оплату електроенергії – за тарифом 2,364 грн. за 1 кВт. з урахуванням коефіцієнту 1,09; оплату скрапленого газу – за тарифом 11,460 грн.  за 1 куб.м. з урахуванням коефіцієнту 1,14; на оплату вугілля – 3800 грн. за 1т., дров – 620 грн. за 1 куб.м з урахуванням коефіцієнту 1,085.

Видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі.

11. по КТКВКБМС 7310«Проведення заходів із землеустрою» передбачені кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 100,0 тис.грн. на розробку проектів землеустрою по відведенню земельних ділянок .

12. по КТКВКБМС 7470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» заплановані кошти в розмірі 50,0 тис.грн. на поповнення Статутного фонду КП “Турбота” за рахунок надходжень коштів спеціального фонду селищного бюджету від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

13. по КТКВКБМС 8600«Інші видатки» передбачено видатки в сумі 166,460 тис.грн.:

- на держмито за розглядом позовних заяв, судовий збір та сплату податків в сумі 16,5 тис.грн.,

- на оплату послуг експерта та виготовлення технічної документації, на отримання дозволу на тимчасове накопичення відходів, на оплату послуг по визначенню технічного стану майна в сумі 89,960 тис.грн.

- на виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО на загальну суму 60,0 тис.грн.

14. по КТКВКБМС 8290 «Субвенція на утримання об’єкту спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» передбачено надання субвенції до Вінницького районного бюджету на утримання об’єкту спільного користування «Вінницький районний трудовий архів»

15. по КТКВКБМС 8010«Резервний фонд» передбачені кошти на створення резервного фонду селищного бюджету в розмірі 20,0 тис.грн.

  При визначенні дохідної та видаткової частини селищного бюджету  профіцит загального фонду складає 250,0 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 250,0 тис.грн., джерелом покриття якого є залучення коштів загального фонду селищного бюджету.

 

 

 

Селищний    голова                                             Короленко Т.А.

 

 

Головний бухгалтер                                            Бедрак І.М.

                 

 

                 
      Додаток №1
      до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016 року ради
      "Про селищний  бюджет  на 2017 рік"
                 
Доходи СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ на 2017 рік
              (грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
10000000 Податкові надходження   5176460,00 5176460,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1220000,00 1220000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1220000,00 1220000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3956460,00 3956460,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1245600,00 1245600,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2000,00 2000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10600,00 10600,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 5000,00 5000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 180000,00 180000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 232000,00 232000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 396000,00 396000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 220000,00 220000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 200000,00 200000,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  9000,00 9000,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2000,00 2000,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  7000,00 7000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   2701860,00 2701860,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  170000,00 170000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2380860,00 2380860,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 151000,00 151000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   596412,00 21600,00 574812,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  21600,00 21600,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 21600,00 21600,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3600,00 3600,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 18000,00 18000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   574812,00 0,00 574812,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  574812,00 0,00 574812,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  541161,00 0,00 541161,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   33651,00 0,00 33651,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   50000,00 0,00 50000,00 50000,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  50000,00 0,00 50000,00 50000,00
33010000 Кошти від продажу землі   50000,00 0,00 50000,00 50000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 50000,00 0,00 50000,00 50000,00
40000000 Офіційні трансферти   6869400,00 6869400,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   6869400,00 6869400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   6869400,00 6869400,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  6869400,00 6869400,00 0,00 0,00
  Всього доходів 12692272,00 12067460,00 624812,00 50000,00
                 
  Секретар селищної ради      

В.В.Медведська

 

                 
      Додаток №2
      до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016 року ради
      "Про селищний  бюджет  на 2017 рік"
                 
Фінансування СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ на 2017 рік
            (грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -250000,00 250000,00 250000,00
                 
  Секретар селищної ради     В.В.Медведська  
                      Додаток №3
                      до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016 року ради
                      "Про селищний  бюджет  на 2017 рік"
                               
Розподіл видатків СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ на 2017 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
з них
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії бюджет
розвитку
  01   Стрижавська селищна рада 11817460,00 11797460,00 6424294,00 1403564,00 0,00 874812,00 574812,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 12692272,00
  0100   Державне управління 2338271,00 2338271,00 1289305,00 93618,00 0,00 33651,00 33651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2371922,00
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 2338271,00 2338271,00 1289305,00 93618,00 0,00 33651,00 33651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2371922,00
  1000   Освіта 6527025,00 6527025,00 4006256,00 982384,00 0,00 541161,00 541161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7068186,00
  1010 0910 Дошкільна освiта 6527025,00 6527025,00 4006256,00 982384,00 0,00 541161,00 541161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7068186,00
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 200303,00 200303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200303,00
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   200303,00 200303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200303,00
  4000   Культура i мистецтво 470250,00 470250,00 306693,00 20194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470250,00
  4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 397500,00 397500,00 306693,00 20194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397500,00
  4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 72750,00 72750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72750,00
  6000   Житлово-комунальне господарство 911459,00 911459,00 76800,00 292280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911459,00
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 911459,00 911459,00 76800,00 292280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911459,00
  6300   Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 220000,00 220000,00
  6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00
  6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 210000,00 210000,00
  6600   Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,  100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 130000,00
  6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 130000,00
  7000   Правоохоронна діяльність та забезпечення  980692,00 980692,00 745240,00 15088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980692,00
  7010 0320 Місцева пожежна охорона  980692,00 980692,00 745240,00 15088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980692,00
  7300   Сільське і лісове господарство, рибне  100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
  7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
  7400   Інші послуги, пов'язані з економічною  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00
  7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00
  8000   Видатки, не віднесені до основних груп 189460,00 169460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189460,00
  8010 0133 Резервний фонд  20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
  8290 0180 Субвенція на утримання об'єктів спільного  3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00
 
                               
                               
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
з них
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії бюджет
розвитку
      користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування                         
  8600 0133 Інші видатки 166460,00 166460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166460,00
      Всього 11817460,00 11797460,00 6424294,00 1403564,00 0,00 874812,00 574812,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 12692272,00
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
                               
    Секретар селищної ради     В.В.Медведська        
        Додаток № 4
до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016р.селищної ради                                                                                                             "Про селищний бюджет  на 2017 рік"
Міжбюджетні трансферти  СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ  на 2017 рік
              грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Інші субвенції районному бюджету Інші субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на: Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
утримання обєкту спільного користування   утримання дошкільних закладів освіти на утримання закладів культури  
4103500 Районний бюджет 3000   6471900 397500  
  Всього 3000   6471900 397500  
               
               
                                                                     Секретар селищної ради                                                                                       В.В.Медведська        
               
               
               
          Додаток 6  
          до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016р.
          "Про селищний бюджет на 2017 рік"  
  Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів                                                                   СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ в 2017 році  
    (грн.)
№ з/п КТКВК Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Назва програми Сума Назва програми Сума Сума
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів Програма розвитку місцевого самоврядування в смт.Стрижавка 2338271,00     2338271,00
2 3400 Інші видатки на соціальний захист населення   Програма соціального захисту населення на 2017 рік 200303,00   0,00 200303,00
3 1010 Дошкільна освiта Програма підтримки учасників АТО 55125,00   0,00 55125,00
4 6060 Благоустрій міст,сіл,селищ Програма Благоустрій на 2017 рік  911459,00     911459,00
5 4200 Інші культурно-освітні заходи Програма проведення освітньо-культурних заходів на 2017 рік 72750,00   0,00 72750,00
6 7310 Проведення заходів із землеустрою Програма соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік 100000,00     100000,00
7 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   0,00 Програма соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік 10000,00 10000,00
8 6430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування   0,00 Програма розроблення та оновлення містобудівної документації /схеми планування території селища та генерального плану  210000,00 210000,00
9 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Програма соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік 100000,00 Програма соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік 30000,00 130000,00
10 7470 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання   0,00 Програма житлово-комунального господарства на 2017 рік 50000,00 50000,00
11 7010 Місцева пожежна охорона  Програма виконання власних повноважень покладених на виконавчий комітет Стрижавської селищної ради на 2017 рік 980692,00     980692,00
12 8290 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  Програма виконання власних повноважень покладених на виконавчий комітет Стрижавської селищної ради на 2016 рік 3000,00     3000,00
13 8600 Інші видатки Програма виконання власних повноважень покладених на виконавчий комітет Стрижавської селищної ради на 2017 рік 166460,00   0,00 166460,00
      ВСЬОГО 4928060,00 0,00 300000,00 5228060,00
               
           
    Секретар селищної ради   В.В.Медведська  
                   
            Додаток №5
            до рішення 17 сесії 7 скликання від 21.12.2016р.
            "Про селищний бюджет  на 2017 рік"
                   
Перелік об`єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
СТРИЖАВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ
                (грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до
проектно- кошторисної документації;
тощо
Загальний обсяг
фінансування
будівництва 
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки 
Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки 
Разом
видатків на
поточний
рік
 
  01   Стрижавська селищна рада         300000,00  
  6300   Будівництво         220000,00  
  6310   Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення ПКД на будівництво вуличного мультифункціонального майданчика контейнерного типу біля НВЗ Стрижавська ЗОШ-ліцей І-ІІІ ступенів по вул.40-річчя Перемоги 3       10000,00  
  6430   Розробка схем та проектних рішень масового застосування Завершення робіт по Генеральному плану смт.Стрижавки та с.Славне. Зонінг території       210000,00  
  6600   Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,          30000,00  
  6650   Утримання та розвиток інфраструктури доріг Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулиць Стадіонна, Михайлівська, пров.Михайлівський, Коцюбинського       30000,00  
  7400   Інші послуги, пов'язані з економічною          50000,00  
  7470   Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Поповнення статутного фонду КП Турбота       50000,00  
      Всього         300000,00  
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
                   
    Секретар селищного ради В.В.Медведська    

Додаток № 7

до рішення 17 сесії 7 скликання

від 21 грудня 2016 року

 

 

Ліміти по енергоносіях на 2017 рік

 

КТКВКБМС

Назва

 установи

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв(грн.)

Ліміти споживання (натуральний показник) по енергоносіях на 2017 рік

2272

Оплата водопостачання та водовідведення (м )

2273

Оплата електропостачання

( кВТ  )

2274

Оплата природного газу

( м  )

2275

Оплата інших енергоносіїв

(м.куб.) (дрова)

2275

Оплата інших енергоносіїв

(т.) (вугілля)

1

2

3

5

6

7

8

9

0170

Стрижавська селищна рада

93618

95

11445

6840

 

 

7010

Місцева пожежна команда

15088

 

2400

0,16 (скраплений газ)

4

1

1010

ДНЗ «Казка»

982384

5220

107994

71795

 

 

4090

«Будинок культури»

20194

200

3706

2231

 

 

6060

Вуличне освітлення

292280

 

172300

 

 

 

 

Всього

1 403 564

5515

297845

80866

4

1

 

 

 

 

 

                              Секретар селищної ради             ____________________                     ____В.В.Медведська____

                                                                                                         ( підпис)

Додаток № 8

до рішення 17 сесії 7 скликання

від 21 грудня 2016 року

 

 

Фонд заробітної плати та чисельність працівників

бюджетних установ Стрижавської селищної ради

на 2017 рік

 

                                                                                                                                                                                Грн..

КТКВКБМС

Назва

 установи

Місячний фонд заробітної плати на початок року

Кількість працюючих на початок року

Місячний фонд заробітної плати на кінець року

Кількість працюючих на кінець року

Фонд зарплати затверджений на 2016рік

0170

Стрижавська селищна рада

84530

18,5

84530

18,5

1289305

7010

Місцева пожежна команда

57686

13

57686

13

745240

1010

ДНЗ «Казка»

322869

89,675

322869

89,675

4006256

4090

«Будинок культури»

22688

6,25

22688

6,25

306693

6060

Договори ЦПХ по догляду за кладовищами

6400

2

6400

2

76800

 

Всього

494173

129,425

494173

129,425

6424294

 

 

                 Секретар селищної ради                          _________________                                      В.В.Медведська

                                                                                                                                        (підпис)

 

Голова селищної ради
Короленко Таїсія Анатоліївна
Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж