14.07.2014р.

Регуляторні акти, затверджені на 56 сесії Стрижавської селищної ради 6 скликання 10 липня 2014р.

 

СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  № 1

10 липня 2014 року                                                            56  сесія 06 скликання

смт Стрижавка

Про місцеві податки і збори на 2015 рік

У відповідності ст. 26 п.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Впровадити на території  Стрижавської селищної ради такі податки і збори:

-         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-         туристичний збір;

-         збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

-         єдиний податок.

2. Затвердити ставки туристичного збору на території  Стрижавської селищної ради на 2015 рік в розмірі 1  відсоток від  вартості усього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість.

3. Затвердити Положення  «Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки» (Додаток №1)

4. Затвердити Положення «Про туристичний збір» (Додаток №2)

5. Встановити термін подачі розрахунків  та оплати по місцевих податках і зборах відповідно  до Податкового кодексу України.

6. Затвердити ставки збору по місцевих податках і зборах (згідно додатків).

7. Головному бухгалтеру Стрижавської селищної ради здійснювати постійний контроль за сплатою місцевих податків та зборів.

8. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

 

В.о.селищного  голови                                             В. В.Медведська

 

Додаток №2                                   до рішення №1 56 сесії  06 скликання 

від  10 липня 2014року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

1.Загальні положення.

Туристичний збір с місцевим збором і впроваджується на підставі пункту 24 частини  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до пункту 10.2.3 статті 10 та  статті  268 Податкового кодексу України.

2.Платники збору.

2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на території міста та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а)   постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження:

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше  одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

г) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

3. Ставка збору.

Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 даного Положення.

4. База справляння збору.

4.1.Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2 До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду

5. Податкові агенти.

5.1. Справляння збору здійснюється:

-            адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами»;

- квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму

6 Особливості справляння збору.

6.І. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання

7.Строк, порядок сплати збору та подання звітності

7.1.Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби

7.3.Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації (розрахунку). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.4. Податкова декларація (розрахунок) по туристичному збору подасться за звітний період, в установлені Податковим Кодексом України строки до органу державної податкової служби, в якому перебуваєна обліку податковий агент.

8.Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному кварталу.

 

В.о. селищної голови                                                        В.В. Медведська

 

УКРАЇНА

Стрижавська    селищна     рада

Вінницького району

Р І Ш Е Н Н Я № 2

 

від 10 липня 2014 року                                                     56 сесія 06 скликання

смт. Стрижавка

 

Про встановлення ставок єдиного податку на

території Стрижавської селищної ради на 2015 р.

Відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» № 4014- УІ від 04.11.2011 р., ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію в.о. селищного голови Медведської В.В., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1 .Встановити з 01 січня 2015 року на території Стрижавської селищної ради наступні ставки єдиного податку:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

- для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:

3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

- для п'ятої і шостої груп платників єдиного податку:

5 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

7 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету (голова – Севастянова В.В.)

В.о селищного голови                                                В.В. Медведська

 

СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №3

10 липня 2014 року                                                            56  сесія 06 скликання

смт Стрижавка

 

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 рік.

 

Керуючись ст.10, ст. 12, ст. 267  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Стрижавської селищної ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 рік а саме:

1.1 ставка збору за провадження торгівельної діяльності роздрібно оптової торгівлі, громадського харчування та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 мінімальної зарплати.

1.2 ставка збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та системним газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах розміру 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

На 1 січня 2015 року ставка збору становить у розмірі 0,4 мінімальної зарплати.

1.3 ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг

гральні автомати – встановлюється за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати.

гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга встановлюється за квартал у розмірі мінімальної зарплати, збільшений у два рази.

столи для більярду – встановлюється за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати за кожен стіл

для проведення інших розважальних ігор – встановлюється за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

1.4. ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється у розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

1.5 ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового  торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

2. Затвердити положення про деякі види підприємницької діяльності на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально – економічного розвитку та бюджету.

 

       В.о.селищного голови                                             В. В.Медведська

                                                                                           

Додаток  

до рішення №3  56  сесії 06 скликання 

від 10 липня 2014 року

Положенняпро збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

І.Загальні положення.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно  до Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755 – У1.

2.Платники податку.

Платниками збору є суб’єкти господарювання ( юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремленні підрозділи , які провадять такі види підприємницької діяльності :

- торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;

- діяльність у сфері розваг.

3.Ставка збору.  

Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності встановлюється в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати  установленої на 01 січня 2015 р.

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг становить:

- для використання столів більярда -  розмір мінімальної  заробітної плати за кожний стіл для більярда.

Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2015 р.

4. Об’єкт справляння збору  .

Об’єктом справляння збору являються суб’єкти господарювання які отримали патент на провадження передбачених даним положенням видів підприємницької діяльності.

5.Порядок сплати збору та зарахування його до бюджету .

Платники збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги ( крім пересувної торгівельної мережі) збір сплачують за місцезнаходженням пункту продажу товарів щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

Платники збору, які здійснюють діяльність у сфері розваг сплачують збір за місцезнаходженням  пункту щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору  за один місяць (квартал). На суму збору сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплаченні в установленні строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно законодавства.

Строк дії торгового патенту становить 60 календарних місяців.(5 років)

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить 8  календарних кварталів. (2 роки)

6.Відповідальність за правильність сплати збору .

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплатити збору  покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства.

7.Контроль за сплатою збору .

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється державними податковими  інспекціями.

 

             В.о. селищного голови                                       В.В. Медведська

 

УКРАЇНА

Стрижавська    селищна     рада

Вінницького району

Р І Ш Е Н Н Я № 4

від 10 липня 2014 року                                                     56 сесія 06 скликання

смт. Стрижавка

Про податок на нерухоме майно відмінне

від земельної ділянки на 2015 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, ст. 265 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1 .Встановити для фізичних осіб ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості, в розмірах:

а)    1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б)   2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в)   1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г)   2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

2.     Встановити для юридичних осіб ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості, у розмірах:

а)    1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б)   2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

3.        Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки /додаток №1/.

4.                Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

5.               Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.

 

В.о. селищного голови                                                  В.В. Медведська

 

Додаток 1

до рішення №4  56 сесії 06 скликання

від  10 липня 2014 року

Положення

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст.10.1 та ст.. 265 розділу ХП «Місцеві податки та збори » Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755 - У1.

2.Платники податку.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

3.Об'єкт оподаткування.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

4. База оподаткування.

Є об'єкт житлової нерухомості

5.Пільги зі сплати податку.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)       для квартири - на 120 кв. метрів;

б)      для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз на рік за базовий податковий ( звітний) період і застосовується до об'єкта житлової не рухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку.

Ставка податку встановлюється за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житловоїнерухомості в відсотках від розміру мінімальної заробітної плати  встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

Встановити для фізичних осіб ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості, в розмірах:

а)    1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б)   2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/ будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в)   1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г)   2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

Встановити для юридичних осіб ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості, у розмірах:

а)    1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б)   2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7.Порядок  сплати податку та зарахування його до бюджету

Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості проводиться органом державної податкової служби. Податкове повідомлення про суму податку надсилається платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.                                                                                                               

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету.

Податкове зобов'язання за звітний рік сплачується ;

         -  фізичними особами протягом 60 днів з дня  вручення податкового повідомлення.

        - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року до 1 лютого цього року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо   новоствореного  (нововведеного)  об'єкта   житлової  нерухомості

декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на  такий об’єкт.

8,Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність та своєчасність сплати  податку покладається на Платників податку.

9. Контроль за сплатою податку.

Контроль   за   правильністю та своєчасністю сплати податку здійснюється державними податковими інспекціями.

 

        В.о. селищного голови                                                 В.В. Медведська

Голова селищної ради
Короленко Таїсія Анатоліївна
Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж